Leugen 2

13 maart 2020: het open blijven van de scholen

Zoals in naast staande video is te zien, geeft Rutte aan dat het niet nodig is de scholen te sluiten, omdat kinderen het virus niet of nauwelijks over dragen. Hij beroept zich op het RIVM, dat op de website plaatst dat de scholen open blijven , omdat de gezondheidsrisico’s voor kinderen en jongeren laag zijn.

Op de website van de Rijksoverheid lezen we:

De volksgezondheid staat voorop voor kinderen, jongeren, leraren en ander onderwijspersoneel. Het RIVM toont overtuigend aan dat het sluiten van alle scholen daar niet aan bijdraagt. 

(Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/13/de-coronacrisis-vraagt-om-ander-onderwijs-dan-normaal)

In Duitsland is echter op precies dat moment al bekend dat kinderen het virus wel degelijk kunnen overdragen op andere kinderen en hun ouders.

(Bron: https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/prof-alexander-kekule-zu-corona-100.html)

Aan het woord is Prof. Kekulé.

Kekulé is een Duitse arts en biochemicus. Sinds 1999 bekleedt hij de leerstoel Medische Microbiologie en Virologie van de Martin Luther Universiteit van Halle-Wittenberg en directeur van het Instituut voor Medische Microbiologie van de Universitätsklinikum Halle.
Premier Rutte kondigde echter aan dat sluiting van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs niet bijdraagt aan de inspanningen om de verspreiding van het virus te beperken. Kinderen zijn minder vatbaar voor het virus, aldus de premier, en sluiting van de scholen zou een grote maatschappelijke impact hebben. Het land heeft de ouders, die dan noodgedwongen thuis moeten blijven, juist nu ‘keihard nodig’.

(Bron: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-gaan-de-scholen-niet-dicht-sommige-scholieren-zijn-juist-blij-dat-de-scholen-open-blijven~b92499bf/)

Rutte en het RIVM wisten dus dat kinderen het virus konden overdragen. Rutte liegt hier bewust.