Leugen 1

Groepsimmuniteit

Op 16 maart spreekt MP Rutte het Nederlandse volk toe. Vanaf 3:15 min. zegt Rutte dat we het virus indammen door het opbouwen van groepsimmuniteit. (Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/03/16/tv-toespraak-van-minister-president-mark-rutte)

Nadat er een storm van kritiek losbarst vanuit de hoek van deskundigen, ontkent Rutte in het plenaire debat van 4 juni jl. dat hij gesproken heeft over groepsimmuniteit. De video start automatisch vlak voor de uitspraak van Rutte. (Bron: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/ontwikkelingen-rondom-het-coronavirus-6)

Start de video toch aan het begin, ga dan naar tijdsindex 7:19:05 / -1:53:10

Het ‘verkeerd voorlichten van de Tweede Kamer’, ‘liegen’ in gewone taal, was altijd een ‘politieke doodzonde’, en heeft niet zelden tot het aftreden van de liegende bewindspersonen geleid.

In tijden van corona heeft de Tweede kamer er blijkbaar geen enkele moeite mee ronduit voorgelogen te worden door de Minister – President.

Wij roepen de Minister – President op onmiddelijk af te treden. Tevens roepen wij de Tweede Kamer op het aftreden van de Minister – President te eisen, bij gebreke waarvan wij Leugen 2 de volgende werkdag zullen publiceren,  en zo verder. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de positie van Minister – President Rutte na publicatie van alle leugens die hij gedurende deze kabinetsperiode heeft geuit,  niet houdbaar meer zal zijn. 

Alle op deze website getoonde leugens zullen wekelijks aangeboden worden aan de voorzitter van de Tweede Kamer.