Mogen we jullie hulp vragen?

Voor het dekken van juridische en andere kosten hebben we jullie hulp nodig!  Doneer een zelf gekozen bedrag aan Doe Zelf Normaal! Elk bedrag, hoe klein ook, is welkom. Heel veel dank!

Ja, ik doneer!

Aangifte tegen Minister Grapperhaus

Het Team van Doe Zelf Normaal heeft na overleg met de advocaat aangifte gedaan tegen Minister Grapperhaus wegens mishandeling van demonstanten door de politie, meerdere malen gepleegd tijdens en na demonstraties.

De herhaalde weigering van Grapperhaus om een onderzoek in te stellen naar het politiegeweld op 21 juni in Den Haag, en zijn uitspraken over volgens hem ‘misleidende filmpjes’ van politiegeweld hebben ons daartoe doen besluiten.

Artikel 7 van de Politiewet zegt het volgende:

De ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is bevoegd in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening geweld of vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken, wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik hiervan verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Aan het gebruik van geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf.

Ook de website van de politie zelf is er duideijk over:

De politie is bevoegd om geweld te gebruiken om haar taak, de handhaving van de rechtsorde, uit te voeren. Het gebruikte geweld moet altijd in verhouding staan tot de situatie en het misdrijf. Dit wordt ook wel ‘proportioneel en subsidiair’ genoemd. Tijdens een gevaarlijke situatie probeert de politie te de-escaleren. Eerst gebruikt de agent zijn stem om de verdachte te vorderen iets te doen of juist niet te doen. Als dit niet lukt, schaalt hij of zij op naar het gebruik van wapens; bijvoorbeeld pepperspray, de wapenstok of inzet van de politiehond. (Bron: https://www.politie.nl/themas/schietincident.html)

De minister is bevoegd de Rijksrecherche om een onderzoek te vragen. Vanuit o.a. de Stichting Viruswaarheid  is er om een onderzoek naar het politiegeweld van 21 juni gevraagd. Dit is geweigerd. Onlangs is Stichting Viruswaarheid een petitie gestart om een onderzoek te bewerkstelligen.

Wij houden de minister niet alleen bestuursrechterlijk verantwoordelijk voor het geweld, maar ook strafrechterlijk.

Na 21 juni is het geweld immers doorgegaan, en is op meerdere filmopnamen duidelijk te zien dat de politie het geweld eerst initieert, en daarna volledig in strijd met de Ambtsinstructie  buitenproportioneel geweld toepast, met meedere gewonde demonstranten tot gevolg. Deze gewonde demonstranten worden vervolgens door de politie achtergelaten zonder enige vorm van hulpverlening.

De minister wist af van bovenstaande feiten, en van de beelden die daarvan waren, gezien zijn opmerkingen over deze beelden.

Door na te laten in te grijpen d.m.v. een onderzoek en/of het op non-aktief stellen van de betreffende politiemensen die duidelijk herkenbaar in beeld waren, heeft de minister zich aan nalatigheid schuldig gemaakt, leidende tot gewonde demonstranten.

Bovenstaande levert mishandeling op als omschreven in het Wetboek van Strafrecht Titel XX – Artikel 300 – 303 (Bron: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001854&boek=Tweede&titeldeel=XX&z=2018-01-01&g=2018-01-01)

Artikel 300 
1 Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

2 Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

3 Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

4 Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

5 Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.

Artikel 301 
1 Mishandeling gepleegd met voorbedachten rade wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

2 Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

3 Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 302 
1 Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, wordt, als schuldig aan zware mishandeling, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2 Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 303 
1 Zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2 Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 

Grapperhaus – Minister van Censuur & Geweld

Minister Grapperhaus heeft zich ontpopt als eern minister van Censuur & Geweld.

Bekijk onderstaand overleg dat de minister met de Tweede Kamer had eens aandachtig.

 

Dat heeft dus ook te maken met die misleidende filmpjes die van politie-optreden rondgaan. Het kabinet is terughoudend als het om de verwijdering van online berichten gaat, op het gevaar of dat wordt gekwalificeerd als censuur.

Ferd Grapperhaus

Minister van Justitie & Veiligheid, Rijksoverheid

De minister vraagt zich af of het verwijderen van online content gekwalificeerd zal worden als censuur.

Het Van Dale woordenboek definieert censuur als volgt:

Toezicht van een overheid of kerk op voor publicatie bestemde teksten, films, voorstellingen enz., met de mogelijkheid om die te verbieden of er delen uit te schrappen

Het verwijderen van online content die de overheid en/of minister onwelgevallig is wordt niet ‘gekwalificeerd’ als censuur, dat ís censuur!

Het feit dat de minister zich die vraag stelt, geeft aan dat de man geen enkel ethisch probleem heeft met het verwijderen van online content, zolang hij kan voorkomen dat het als censuur ‘gekwalificeerd’ wordt!

De minister vindt de filmpjes over het politie-optreden ‘misleidend’. Laten we samen eens naar drie van die ‘misleidende’ filmpjes kijken:

 

Misleidend? Laten we eens kijken naar de instructies die agenten krijgen wanneer het gaat om geweld:

De politie is bevoegd om geweld te gebruiken om haar taak, de handhaving van de rechtsorde, uit te voeren. Het gebruikte geweld moet altijd in verhouding staan tot de situatie en het misdrijf. Dit wordt ook wel ‘proportioneel en subsidiair’ genoemd. Tijdens een gevaarlijke situatie probeert de politie te de-escaleren. Eerst gebruikt de agent zijn stem om de verdachte te vorderen iets te doen of juist niet te doen. Als dit niet lukt, schaalt hij of zij op naar het gebruik van wapens; bijvoorbeeld pepperspray, de wapenstok of inzet van de politiehond. (Bron: https://www.politie.nl/themas/schietincident.html)

In het eerste filmpje worden twee vrouwen met grof geweld verwijderd. Let op! Het feit dat zij niet (direct) voldoen aan de vordering van de politie om zich te verwijderen, is geen reden om dergelijk geweld op de vrouwen toe te passen. De vrouwen hadden zonder wapenstok verwijderd kunnen worden. Het is zéker niet in lijn met de bovenstaande gewelds-instructies!

In het tweede filmpje worden politie-agenten in burger, zogenaamde Romeo’s, losgelaten op de demonstranten. Behalve dat de politie het geweld hier start, is het geweld ook grof en buitenproportioneel.

In het derde filmpje wordt een oude vrouw uit haar scootmobiel verwijderd. Volgens de politiewoordvoerder die wij spraken, stond de vrouw in de weg van de politiebusjes.

Het feit dat de vrouw vervolgens geagiteerd op de agenten afloopt is geen reden haar met de wapenstok te slaan en vervolgens over de straat te slepen. Ook deze vrouw had zonder wapenstok in de hand kunnen worden gehouden. Ook hier wordt door de agenten niet in lijn met de geweldsinstructies gehandeld.

Tot op heden weigert Grapperhaus een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen naar het politiegeweld, en blijft hij filmpjes als hierboven als ‘misleidend’ bestempelen.

Wanneer het aan Grapperhaus ligt worden dergelijke filmpjes verwijderd van internet, zoals we hem in de video van het overleg in de Tweede Kamer horen zeggen.

 

Wat zijn nou de mogelijkheden voor het traceren van communicatie  in besloten groepen waarbij berichten worden uitgewisseld die op zichzelf niet strafbaar zijn maar die mogelijk wel leiden tot een verstoring van de fysieke openbare orde

Ferd Grapperhaus

Minister van Justitie & Veiligheid, Rijksoverheid

Grapperhaus is bovendien al langer de minister onder wiens verantwoording censuur werd toegepast.

Op 4 maart 2020 schrijft het Algemeen Dagblad:

Kunnen Tweede Kamerleden nog wel vertrouwen op rapporten van de Inspectie en Veiligheid? ,,Het is een vraag die ik nog niet kan beantwoorden’’, moest minister Ferd Grapperhaus erkennen in een debat. De dienst ligt onder vuur nadat deze site schreef dat zeven medewerkers stellen dat de afgelopen jaren onder druk van topambtenaren onderzoeksresultaten van rapporten zijn afgezwakt. Kortom, censuur. (Bron: https://www.ad.nl/politiek/verziekte-werksfeer-bij-inspectie-maar-of-dat-tot-censuur-leidde-weet-grapperhaus-nog-niet~a23949fc/)

Ook daar ging het om politiegeweld:

Het ging volgens klokkenluiders over studies naar de politie, de nekklem bij Mitch Henriquez, de ontsnapte tbs’er Udo D., over arrestantenzorg, de brandweer en de IND. Soms zou informatie zijn achtergehouden, zoals over de gebrekkige screening van asielzoekers. ,,Er zijn mogelijk terroristen doorgevoerd naar een azc’’, zei een bron. ,,Dat mocht niet in het rapport verschijnen.’’ (Bron: https://www.ad.nl/politiek/verziekte-werksfeer-bij-inspectie-maar-of-dat-tot-censuur-leidde-weet-grapperhaus-nog-niet~a23949fc/)

Grapperhaus zag zich gedwongen onder druk van de Tweede Kamer een onderzoek in te laten stellen:

Of dat klopt noemde Grapperhaus ‘heel moeilijk te zeggen’. ,,Dat laat ik juist uitzoeken. Want ik moet ook kunnen vertrouwen op die rapporten.” Acht rapporten worden daarom momenteel nog eens tegen het licht gehouden.

Toch heerst een gevoel van wantrouwen in de Tweede Kamer. Al vanaf de bonnetjesaffaire rond crimineel Cees H. maakte het ministerie van Justitie zich infaam. Steeds werd tenminste de suggestie gewekt dat informatie werd achtergehouden.

Deze affaire lijkt bovendien een kopie van de rel rond het onderzoeksinstituut WODC. Onder druk van beleidsambtenaren werden daar ook rapporten, waarop het ministerie beleid baseert, veranderd zodat het de minister beter uit zou komen. (Bron: https://www.ad.nl/politiek/verziekte-werksfeer-bij-inspectie-maar-of-dat-tot-censuur-leidde-weet-grapperhaus-nog-niet~a23949fc/)

Volgens het AD heerste  bij het ministerie van Grapperhaus een ‘wegmoffelcultuur’, zoals we kunnen lezen in een artikel uit januari 2020:

Aan het Binnenhof beleefden Kamerleden het gisteren als een déjà vu. Wéér is het ministerie van Justitie in opspraak. En wéér draait het om beschuldigingen dat er informatie zou zijn achtergehouden voor het parlement.

Alsof de brokstukken na vijf soortgelijke affaires nog niet talrijk genoeg waren. Met de aftocht van een handvol topambtenaren, de val van twee ministers en een staatssecretaris en een heus ‘verbeterprogramma’ hoopte het ministerie de ellende achter zich te hebben gelaten.

Maar met nieuwe beschuldigingen wordt het departement teruggeworpen in het verdachtenbankje. Zeven medewerkers van de Inspectie J en V, de controledienst van het ministerie, stellen dat onder druk van topambtenaren onderzoeksresultaten van rapporten zijn afgezwakt. Soms zou ook informatie zijn achtergehouden, zoals in studies over de politie, de toepassing van de nekklem bij Mitch Henriquez en over de gebrekkige screening van asielzoekers. ,,Er zijn mogelijk terroristen doorgevoerd naar een azc’’, zegt een bron. ,,Dat mocht niet in het rapport verschijnen.’’ (Bron: https://www.ad.nl/politiek/wegmoffelcultuur-bij-inspectie-justitie-en-veiligheid-zoveelste-hap-uit-vertrouwen-probleemministerie~a611635e/)

 

Wij geven de Minister daarom een nieuwe titel: Minister van Censuur & Geweld.