Mogen we jullie hulp vragen?

Voor het dekken van juridische en andere kosten hebben we jullie hulp nodig! Doneer een zelf gekozen bedrag aan Doe Zelf Normaal! Elk bedrag, hoe klein ook, is welkom. Heel veel dank!

Ja, ik doneer!

Kabinet dreigt met avondklok: Nederland op weg naar fascisme en dictatuur?

Het kabinet dreigt een avond- en nachtklok in te voeren mocht het aantal besmettingen over drie weken niet aanzienlijk zijn teruggedrongen!

Dat schrijft het AD op 30 september en 6 november.

De remmen lijken volledig los bij het kabinet, bij de bestrijding van een virus dat ‘aangetoond’ wordt met een onbetrouwbare PCR-test.

Maar zelfs wanneer COVID19 het door het kabinet beweerde ‘killervirus’ mocht zijn, zijn de maatschappij-ontwrichtende en vrijheidsberovende maatregelen verbijsterend.

In 2016  konden wij ons niet voorstellen dat wij in ons vrije en democratische Nederland ooit een avondklok in zouden voeren.

Op Medium.com lazen we toen het volgende:

Avondklok en verduistering

Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen de Duitsers maatregelen die een grote impact hadden op het dagelijks leven. Ze stelden perscensuur en een avondklok in, en tussen zonsondergang en zonsopgang moesten alle lichten uit, zowel op straat als binnenshuis. Hoe zouden zulke maatregelen er in 2016 uitzien?

4 en 5 mei
4 en 5 mei

door Ferdinand Lankamp

Stel je voor: na zonsondergang is er totale duisternis. Van reclameborden tot lantaarnpalen tot verkeerslichten, alles moet uit. Waarom? Om te voorkomen dat vijandelijke vliegtuigen kunnen navigeren aan de hand van lichten op de grond.

Image for post

Burgers krijgen te horen dat er geen licht meer door hun ramen naar buiten mag schijnen. En alsof dat nog niet genoeg is mogen ze ’s nachts alleen de straat op met een speciale vergunning (1), om het verzetsgroepen moeilijk te maken. De straat opgaan is door de duisternis levensgevaarlijk: auto’s en fietsen vliegen uit de bocht, onoplettende wandelaars kunnen zomaar te water raken. Mensen kalken met witte verf hun huisnummer op de voordeur, zodat dat nog zichtbaar is.

Er ontstaat veel ergernis onder de bevolking. De media lijkt niet naar ze te luisteren: in kranten en op radio en televisie is er geen kwaad woord over de regering (2). Journalisten die kritiek willen leveren verliezen hun baan en krijgen in sommige gevallen zware straffen opgelegd.

Mensen zoeken contact met elkaar via internet. Daar wisselen ze nieuws uit en uiten ze kritiek (3). Maar de overheid kijkt mee. Opeens worden sites van sociale media onbereikbaar: eerst Twitter, dan Facebook, dan Instagram, enzovoorts. Via zoekmachines zijn geen websites meer te vinden waar kritiek wordt geleverd op de overheid (4). En wie er toch in slaagt om iets kritisch op het internet te zetten, kan rekenen op een bezoekje van de politie.

In Nederland een fictie. In andere landen niet! (Bron: https://medium.com/@4en5mei/avondklok-en-verduistering-3057eeae2dc5)

Het huidige beleid en de daaruit voortvloeiende maatregelen hebben een angstvallige parallel met wat hierboven omschreven wordt:

 1. Hugo de Jonge praat openlijk over een avondklok
 2. De media laten geen enkel kritisch geluid horen
 3. Mensen zoeken contact via internet waar ze kritiek uiten
 4. Op internet (Facebook, LinkedIn, Instagram etc.) is ware censuur gaande vanuit de overheid

Voor de bovenstaande situatie is er een woord: fascisme!

Wat is fascisme?

Dr. Laurence Britt, een politicoloog, schreef een artikel over het fascisme, dat verscheen in Free Inquiry Magazine, een humanistisch tijdschrift.

Dr. Britt onderzocht de fascistische regimes van Hitler (Duitsland), Mussolini (Italië), Franco (Spanje), Suharto (Indonesië) en Pinochet (Chili).

Hij stelde vast dat de regimes 14 zaken gemeen hadden, en hij noemt die de identificerende karakteristieken van het fascisme. Het artikel is getiteld ‘Allemaal fascisten’, Free Inquiry, lente 2000, p. 20. (Bron: https://www.ncpn.nl/manifest/2004/18/fascisme.htm)

De 14 karakteristieken zijn:

 1. Krachtig en voortdurend nationalisme
  Fascistische regimes zijn geneigd constant gebruik te maken van patriottische uitspraken, leuzen, symbolen, liederen en andere kentekenen. Overal kun je vlaggen zien, zoals vlagsymbolen op kledij en op openbare bijeenkomsten.
 2. Minachting voor de mensenrechten
  Terwille van de vrees voor vijanden en de behoefte aan veiligheid worden de mensen in fascistische regimes ertoe overgehaald dat mensenrechten in bepaalde gevallen ‘uit noodzaak’ kunnen worden genegeerd. De mensen zijn geneigd om ‘de andere kant op te kijken’ of zelfs martelingen, standrechtelijke executies, moorden, lange opsluiting van gevangenen enz. goed te keuren.
 3. De identificatie van vijanden/zondebokken als een reden voor eendracht
  De mensen worden opgezweept naar een gezamenlijke vaderlandslievende drift uit de behoefte een gemeenschappelijk waargenomen vijand of dreiging te elimineren: etnische of godsdienstige minderheden, minderheidsrassen, liberalen, communisten, socialisten, terroristen, etc.
 4. Suprematie van het militaire
  Zelfs wanneer er voornamelijk binnenlandse problemen zijn, krijgt het leger een onevenredige hoeveelheid van de regeringsmacht en wordt de binnenlandse agenda verwaarloosd. Soldaten en militaire dienst worden opgehemeld.
 5. In het oog springend seksisme
  De regeringen van fascistische regimes zijn geneigd om nagenoeg uitsluitend door mannen te worden gedomineerd. Onder fascistische regimes worden traditionele rolpatronen tussen de geslachten strikter voorgeschreven. De abortusbestrijding staat hoog op de politieke agenda, zo ook de aanwakkering van homovrees en antihomowetgeving.
 6. Aangestuurde massamedia
  Soms worden de massamedia rechtstreeks geleid door de regering, maar in andere gevallen worden de media indirect aangestuurd, of door collaborerende woordvoerders. En censuur door directies, zeker in oorlogstijd, is heel gewoon.
 7. Obsessie voor nationale veiligheid
  Vrees wordt door de regering gebruikt als een werktuig om de massa’s voor zich te motiveren.
 8. Religie en regering zijn met elkaar vervlochten
  Regeringen in fascistische naties zijn geneigd om de meest gemeenschappelijke godsdienst in die natie te gebruiken als een werktuig om de publieke opinie te manipuleren. Religieuze retoriek en gebruik van godsdienstige termen zijn gebruikelijk bij regeringsleiders, ook wanneer de belangrijkste leiders van die godsdienst diametraal tegen het beleid en de daden van de regering zijn.
 9. De macht van de grote ondernemers wordt beschermd
  De industriële en handelsaristocratie van een fascistische natie zijn vaak degenen die de regeringsleiders aan de macht hebben gebracht, waardoor zij een wederzijds voordelige zaken/regeringsrelatie en een machtselite hebben geschapen.
 10. De arbeidersorganisaties worden onderdrukt
  omdat de organisatiemacht van de arbeiders de enige werkelijke bedreiging is voor een fascistische regering, worden vakbewegingen ofwel volledig opgeheven ofwel streng onderdrukt.
 11. Minachting voor intellectuelen en voor kunst
  Fascistische naties zijn geneigd om openlijk vijandigheden te propageren en toe te laten tegen hogere opleidingen en academies. Het is niet ongewoon dat hoogleraren en andere academici onder censuur staan of zelfs worden gearresteerd. In de kunst wordt vrije expressie openlijk aangevallen, en regeringen weigeren vaak kunst te ondersteunen.
 12. Obsessie voor misdaad en straf
  Onder fascistische regimes krijgt de politie bijna onbeperkte macht om de wetten af te dwingen. De mensen zijn vaak bereid om excessen van de politie door de vingers te zien en terwille van de liefde voor het vaderland zelfs af te zien van mensenrechten. Vaak is er een nationale politiemacht die in fascistische naties een onbeperkte macht uitstraalt.
 13. In het oog springende vriendjespolitiek en corruptie
  Fascistische regimes worden bijna altijd geregeerd door groepjes vrienden en bondgenoten die elkaar aanstellen op regeringsposten, en die de macht en het gezag van de regering gebruiken om hun vrienden te beschermen tegen de plicht zich te verantwoorden. Bij fascistische regimes is het niet ongewoon dat nationale hulpbronnen en zelfs de staatskas worden onteigend en zelfs gestolen door regeringsleiders.
 14. Verkiezingsfraude
  Soms zijn verkiezingen in fascistische landen een volledige farce. In andere tijden worden verkiezingen gemanipuleerd door lastercampagnes tegen (of zelfs het vermoorden van) oppositiekandidaten, het gebruik van wettelijke regels om het aantal stemmen of politieke districtsgrenzen te sturen, en de manipulatie van de media. Fascistische staten gebruiken ook op kenmerkende wijze hun rechtbanken om verkiezingen te manipuleren en aan te sturen.

Klinkt iets hiervan bekend in de oren?

Wij herkennen in het beleid van Rutte en zijn kabinet de volgende punten:

 • 2. Minachting voor de mensenrechten

Dit kabinet zet de volgende mensenrechten opzij met een beroep op de volksgezondheid:

– vrijheid van vereniging (beperking van aantal mensen in een ruimte)
– privacy (corona-app, registratie in de horeca)
– vrijheid van meningsuiting (censuur op sociale media)
– vrijheid van beweging (zoals reizen)
– vrijheid van demonstratie (het verbieden en opbreken van demonstraties)

 • 3. De identificatie van vijanden/zondebokken als een reden voor eendracht

– mensen die ‘zich niet aan de ‘afspraken’ (sic!) houden, worden als zondebok neergezet als verspreiders van het virus.

 • 6. Aangestuurde massamedia

– de media (kranten, journaal en actualiteiten/takshows) laten kritiekloos de boodschap van de regering horen. Andere geluiden worden gecensureerd. Wanneer gasten met een aan de regering tegengestelde mening worden geïnterviewd, worden deze belachelijk gemaakt.

 • 7. Obsessie voor nationale veiligheid

– de regering hanteert termen als ‘blijf veilig,’ en  ‘stay safe.’ Deze termen kunnen op Facebook bij de profielfoto worden geplaatst. Constant wordt erop gehamerd dat we ons aan de maatregelen moeten houden. Dit wordt gepropageerd op alle TV- en radiokanalen, op billboards, in alle (social) media en op borden boven de snelwegen.

 • 8. Religie en regering zijn met elkaar vervlochten

– de wetenschap is de nieuwe religie: deskundigen die de mening van de overheid laten horen worden op de voorgrond geplaatst. Wat zij zeggen wordt als absolute waarheid gepropageerd.  Andere geluiden, die tegen deze religie ingaan, worden niet geduld en/of belachelijk gemaakt. Mensen die zich openlijk verzetten tegen het beleid, zoals laatst de BN-ers met de actie #ikdoenietmeermee, bieden in de dagen na hun openbare tegenstand in het openbaar op TV hun excuses aan. Dergelijke taferelen treffen we ook aan in fundamentalistische christen- en moslimgemeenschappen.

 • 9. De macht van de grote ondernemers wordt beschermd

– Grote ondernemingen, zoals Shell en Unilever, werden en worden beschermd. Zij lobbyen al tientallen jaren in Den Haag, en betalen nauwelijks of geen belasting door met een beroep op de door de regering gemaakte belastingwetten zoveel aftrekposten te creëren, dat er nauwelijks nog een te betalen bedrag aan belasting overblijft. Ook hebben zij grote invloed op het dagelijks leven van de burger: Shell in de energievoorziening en Unilver in de voedselvoorziening. Dit zijn slechts twee voorbeelden van door de regering beschermde bedrijven.

 • 11. Minachting voor intellectuelen en voor kunst

– Intelectuelen en wetenschappers die tegen de ‘waarheid’ van de regering ingaan, worden geminacht. Karaktermoord op social media, in kranten en op radio en TV is geen uitzondering. Ook cultuur wordt onbelangrijk geacht: na jaren van bezuinigingen op cultuursubsidies, kunnen culturele instellingen en theaters geen of nauwelijk nog  gasten ontvangen als gevolg van o.a. de ‘1,5 meter’- maatregel, waardoor vele theatergezelschappen zich gedwongen hebben gezien te stoppen.

 • 12. Obsessie voor misdaad en straf

– de politie slaat met harde hand demonstraties neer. Gewelddadig politie-optreden wordt door de burgers door de vingers gezien, omdat de slachtoffers mensen betreffen die, door hun tegenstand tegen de maatregelen’, de veiligheid en volksgezondheid in gevaar brengen.’ Politiegeweld wordt door de autoriteiten verdedigd en goedgekeurd (zie ook elders op deze website: https://doezelfnormaal.nl/grapperhaus/).

 • 13. In het oog springende vriendjespolitiek en corruptie

-De ‘Inclusieve Vaccin Alliantie’ – bestaande uit Nederland, Italië, Frankrijk en Duitsland – heeft   afspraken gemaakt met farmareus AstraZeneca over de levering van coronavaccins. Als de ontwikkeling van het vaccin goed verloopt, komen vanaf eind dit jaar 300 tot 400 miljoen coronavaccins beschikbaar, zo liet minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De Jonge, die eerder dit jaar sprak op de Bilderbergconferentie van VNO-NCW, reageerde: “Een vaccin is cruciaal in de strijd tegen het virus. Totdat het vaccin er is, zal het virus onder ons zijn en zal het de kop opsteken. Aan een vaccin wordt dan ook met man en macht gewerkt.”

AstraZeneca gaat het vaccin verspreiden via organisaties die zijn opgericht of worden gefinancierd door miljardair Bill Gates, Cepi en Gavi. Premier Rutte liet onlangs in een videoboodschap weten dat Nederland tot 2030 een slordige 325 miljoen euro zal doneren aan Gavi.

Minister de Jonge zei eind november vorig jaar tijdens toespraak in de Kloosterkerk in Den Haag over hem:

Mijn broer Marien houdt zich bezig met de bestrijding van infectieziekten. Meningitis, pneumokokken, longontstekingen. Als we bellen en ik hem naar zijn werk vraag, begrijp ik eigenlijk maar heel weinig van de dingen die hij vertelt. En dat is al jaren zo. Ik ga daar niet echt onder gebukt en hij volgens mij ook niet. Ik geniet gewoon van zijn verhalen. Over verbetering van de diagnostiek, over de ontwikkeling van vaccins.

Marien de Jonge is hoofd van de sectie kinderinfectieziekten van het Radboudumc. Het Radboud heeft in maart 2020 een bedrag van bijna 700.000 dollar hebben gekregen van de Bill & Melinda Gates Foundation voor ‘veilig en effectief gebruik van medicijnen binnen de kindergeneeskunde.’

Nederland voldoet naar onze mening intussen aan 9 van de 14 identificerende karakteristieken van het fascisme! 

Punt 14, verkiezingsfraude, ligt op de loer. Onlangs is gesproken over het uitstellen van de verkiezingen van maart 2021 (Bron: https://nos.nl/artikel/2334695-uitstel-verkiezingen-vanwege-corona-niet-uitgesloten.html)

Team Doe Zelf Normaal biedt je de mogelijkheid in verzet te komen tegen het beleid van dit kabinet:

 • Teken op de homepage van deze website de aangiftes tegen Minister  – President Rutte, Minister Hugo de Jonge en Minister Grapperhaus
 • Ben je deskundig op het gebied van bijvoorbeeld virologie, immunilogie, geestelijke gezondheid, of op een ander gebied waarin je een deskunige verklaring kunt geven t.a.v. het beleid van dit kabinet? Ga dan naar www.bpoc2020.nl en meld je aan om als getuige – deskundige gehoord te worden. BPOC2020 is een initiatief van Doe Zelf Normaal.
 • Ben je ondernemer? Steun dan de dagvaarding tegen de Staat op de homepage van deze website

Samen zetten wij ons in voor de vrijheid van ons en onze kinderen!